ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik Värme och ventilation

 

 

 

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridiken kan uppfattas som snårig och svårtillgänglig för den som inte är insatt i regelverket. Är man däremot insatt kan ofta dyra misstag undvikas.

Kursen ger en översikt över de lagar och standardavtal som berör byggbranschen. Särskilt uppmärksamhet ägnas åt standardavtalet AB04 som är avsett användas vid utförandeentreprenader. Vi går även igenom ABT06 (totalentreprenader) och ABK 09 (konsultavtal), ABM 07 (materialleveransavtal) samt ABS 09 (konsumententreprenader). Vi går t ex igenom reglerna om besiktning och ÄTA-arbeten mm, vilka ofta leder till tvister.

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=318084&kprocAllCusID=6058

 

 

Kursen vänder sig till
Entreprenörer, konsulter, fastighetsägare, förvaltare, besiktningsmän och andra som kommer i kontakt med byggentreprenader.

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=318097&kprocAllCusID=6058

Bakgrund - Historik
• Äldre entreprenadregler. Tidiga AB 24 och dess utveckling

Lagar som berör byggbranschen

• Avtalslagen, innehåller regler om hur avtal ingås

• Köplagen, Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen
• Miljöbalken, arbetsmiljölagen, jordabalken, skadeståndslagen mm

 

Olika upphandlingsformer

• Mycket delad entreprenad, delad entreprenad,

• Generalentreprenad och samordnad generalentreprenad.


Standardavtalen inom byggbranschen
• AB 04, används  vid utförandeentreprenader, ABT 06, används vid totalentreprenader

• AB-U 07 och ABT-U 07, för underentreprenader
• ABK 09, används vid konsultavtal

• ABS 09, används vid konsumententreprenader
• ABM 07 mfl avtal för materialleveranser

 

Andra hjälpmedel inom byggbranschen

•AMA, BSAB systemet, Bygghandlingar 90 mm


Summering – frågestund - diskussion

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=318123&kprocAllCusID=6058

 

 

Dennis Andersson
Konsult i byggbranschen, arbetar med projektering, besiktning, kontrollansvarig, sakkunnig vid byggtvister. Flitigt anlitad som föredragshållare av bl a IUC för ingenjörsutbildningarna och externa kurser om byggregelverket samt Plus utbildning för externa kurser samt förvaltarutbildning för HSB, Sölvesborgs kommun mfl . Bakgrund som entreprenadjurist och teknisk konsult.

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=349297&kprocAllCusID=6058

 

 

Göteborg 23 april
Stockholm 29 maj

Pris 4.750 :- exkl. moms, kursdokumentation ingår.  

Konferenspaket med för- och eftermiddagsfika samt lunch tillkommer med 250:-.

Bokning är bindande, vid förhinder kan bokad kurs överlåtas på annan medarbetare, vi förbehåller oss rätten att vid lågt kursdeltagande ställa in kurs alt anvisa till annat kurstillfälle. Betalningsvillkor 10 dagar, dock senast 1 dag före kursstart.

För anmälan maila till: dennis.andersson (snabel-a) accentvvs.se 

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013