ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Värme och ventilation
Entreprenadjuridik Värme och ventilation

 

 

Värme och ventilation för förvaltare och bovärdar/husvärdar

Klagomål på värme och ventilation är mycket vanliga och ofta svåra att komma tillrätta med för fastighetsägaren. I denna kurs går vi igenom uppbyggnaden av värme och ventilationssystem, hur dessa fungerar och hur man kan energioptimera dessa med bibehållande av nöjda hyresgäster.

Kursen ger en översikt över de normer och regler som berör innemiljön. Vi går igenom systemuppbyggnaden för värme-, ventilations- och vattensystemen. Vi jämför olika tekniska lösningar och även historiskt på befintlig bebyggelse. Vi går igenom olika goda exempel på energibesparande åtgärder. Vi tittar på systemfel och hur dessa kan åtgärdas, t ex olika shuntgruppers uppbyggnad. Vi går igenom hur man mäter temperatur i vistelsezonen i lägenheter. Vi mäter ventilation med olika instrument.

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=318084&kprocAllCusID=6058

 

 

Kursen vänder sig till
Förvaltare, bovärdar, husvärdar, fastighetsskötare m fl som kommer i kontakt med värme – och ventilationsproblem

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=318097&kprocAllCusID=6058

 

 

·          Inneklimatet och vilka faktorer som styr detta samt hur det påverkar oss

·          Normkrav avs inneklimatet t ex temperatur och luftflöden mm

·          Branschpraxis om luftflöden, tex R1 och Minimikrav på luftväxling mm

·          Forskning om inneklimatet, ventilation

·          Dimensioneringsbakgrund ventilation

·          Uppbyggnad ventilationssystemet och dess komponenter; fläktar, don m m

·          Dimensioneringsbakgrund värmesystem enl BBR och tidigare NR/SBN

·          Uppbyggnad av värmesystemet, 1-rör och 2-rör samt hög/lågflödessystem

·          Uppbyggnad av vattensystemet (kv,vv,vvc)

·          Styr- och övervakningsanläggningar

·          Genomgång av energibesparande åtgärder

·          Systemfel

·          Praktikexempel

·          Mätning av temperatur och luftflöde

Summering – frågestund – diskussion

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=318123&kprocAllCusID=6058

 

 

Dennis Andersson, Accent VVS-Konsult AB
VVS-konsult, arbetar med projektering, besiktning, kontrollansvarig, sakkunnig vid byggtvister. Flitigt anlitad som föredragshållare av bl a IUC för ingenjörsutbildningarna och externa kurser om byggregelverket och vvs-teknik för t ex Anticimex samt Plus utbildning för externa kurser samt förvaltarutbildning för HSB, kommuner m fl.

 

http://www.slussen.biz/admin/sys/getBlob.aspx?admBloID=349297&kprocAllCusID=6058

 

 

Göteborg 26 april
Stockholm 30 maj

Pris 4.750 :- exkl. moms, kursdokumentation ingår.  

Konferenspaket med för- och eftermiddagsfika samt lunch tillkommer med 250:-.

Bokning är bindande, vid förhinder kan bokad kurs överlåtas på annan medarbetare, vi förbehåller oss rätten att vid lågt kursdeltagande ställa in kurs alt anvisa till annat kurstillfälle. Betalningsvillkor 10 dagar, dock senast 1 dag före kursstart.

 Anmälan till kurs sker via mail till:

dennis.andersson (snabel-a) accentvvs.se

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013