ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Utbildning
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Entreprenadjuridik
Värme och ventilation

Vi utför utbildningsuppdrag både åt kursanordnare som IUC, Plus Utbildning och i egen regi.

Kurser vi nu genomför i egen regi är:

bulletEntreprenadjuridik, se kursbeskrivning länk till vänster.
 
bulletVärme och ventilation för förvaltare, se kursbeskrivning länk till vänster.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013