ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

VVS-projektering
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Projektering

Vi utför projektering av kompletta vvs-installationer. Värme, ventilation, sanitet, styr och kylanläggningar.

Vi utför projektering av bostäder, skolor, vårdlokaler, kontor, industribyggnader mm.

Ambitionen är alltid att föreskriva den mest kostnadseffektiva lösningen för beställaren i ett långsiktigt perspektiv genom LCC-analyser etc.

Vi utför projektering av både ny-, till- och ombyggnader.

Vi utför även inventering av bef installationer i syfte att föreslå energibesparande åtgärder för beställaren.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013