ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

CE-märkning
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

CE-märkning

Vid installation av sammanbyggda enheter, t ex luftbehandlingsinstallationer, skall CE-märkning utföras för att säkerställa att tillämpliga EG-direktiv mm följs. Vi utför sådan CE-märkning.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013