ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Kontrollansvarig
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Vi utför kontrollansvariguppdrag, för i första hand installationsentreprenader, med riksbehörighet N.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013