ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Innemiljöutredning
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Innemiljöutredning

Inomhusmiljön är viktig för allas hälsa. Det har alltmer blivit uppmärksammat hur temperatur, luftfuktighet, drag, emissioner från byggnadsmaterial mm påverkar oss.

Vi utför inventering av innemiljön samt är även behjälpliga med framtagande av åtgärdsförslag. Vi mäter rumstemperaturen, luftfuktigheten, temperaturen på varmvattnet, ventilationen, elektriska och magnetiska fält samt ljudnivåer. Vi utför också enkäter åt fastighetsägare bland hyresgäster för att klarlägga hur hyresgästerna upplever inomhusmiljön.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013