ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start Uppåt

Entreprenadbesiktning
Utbildning VVS-projektering Sakkunniguppdrag tvister OVK-besiktning Entreprenadbesiktning Innemiljöutredning Radonutredning DU-instruktioner Energioptimering CE-märkning Kontrollansvarig

 

 

Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktningar i syfte att säkerställa att beställaren erhåller rätt anläggning enligt kontraktshandlingarna. Vi utför därför såväl slut-, garanti som efterbesiktningar etc.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013