ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start

IT/CAD
Miljö Kvalitet Tjänster IT/CAD Medarbetare Referensobjekt

 

 

IT/CAD

I det dagliga arbetet används datateknik som ett effektivt arbetsverktyg.

Projektering och DU instruktioner upprättas med hjälp av AutoCadLT 2009 med vvs-applikation Auto VVS.

I 3D ritar vi i AutoCad MEP med Magic Cad.

Beskrivningar upprättas med Word. Kalkyler och besiktningsutlåtanden upprättas i Excel.

Besiktningsutlåtanden upprättas med surfplatta vilket reducerar felkällor och gör protokollskrivandet mer effektivt.

Databackup görs dagligen på molntjänst och veckovis på extern hårddisk.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013