ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start

Medarbetare
Miljö Kvalitet Tjänster IT/CAD Medarbetare Referensobjekt

 

 

Dennis Andersson, vvs-ingenjörsexamen 1987, entreprenadjurist 1998.

OVK-behörighet att utföra besiktning av komplicerade ventilationsanläggningar sedan 1994.

Kontrollansvarigbehörighet N, medlem i KARF.

Dennis Anderson är sedan 1988 medlem i VVS-tekniska föreningen. Sedan 2004 även medlem i FunkiS (Funktionskontrollanterna i Sverige).

Har under åren genomgått diverse vidareutbildningar bl.a. Energioptimering (2005), Energideklarationer (2005), Radonutredning (2004), Brandskydd av ventilationsanläggningar (2005), Sprinkleranläggningar (1989), Värmeisolering och energihushållning enligt Nybyggnadsreglerna (1989), Luftbehandlingsinstallationer brandskydd (1991), Nya metoder till skydd mot brand- och rökspridning (1993), Skydd mot brand och brandgasspridning (1993), CE-märkning (2004), FunkiS årliga seminarie (2005), Entreprenadjuridik (1998). Dessutom deltagit vid diverse vvs-mässor och fabrikantpresentationer.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013