ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start

Miljö
Miljö Kvalitet Tjänster IT/CAD Medarbetare Referensobjekt

 

 

          Miljöpolicy:

bullet

Företaget strävar efter att vi och våra kunder uppfyller lagar och förordningar inom miljöområdet som berör verksamheten. 
 

bullet

 Företaget strävar efter att minska vårt och våra kunders miljöpåverkan genom ett kontinuerligt miljöarbete. 
 

bullet

Företaget strävar efter att ta miljöhänsyn vid all verksamhet, konstruktion, inköp mm. 
 

bullet

Personalen skall utbildas inom miljötänkande.

För att efterleva ovanstående miljöpolicy har vi framtagit ett miljöledningssystem som syftar till att erhålla miljödiplomering enligt Göteborgs-modellen.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013