ACCENT VVS KONSULT  BYGGJURIDIK AB 

Start

Kvalitet
Miljö Kvalitet Tjänster IT/CAD Medarbetare Referensobjekt

 

 

Kvalitetspolicy:

Syftet med kvalitetssystemet är att utföra korrekta uppdrag i rätt tid.

Kvalitetssystem:

Systemet är uppbyggt dels med generella system/arbetsbeskrivningar kompletterat med objektsspecifika.

Systemet är uppbyggt som en förenkling efter "Handbok i kvalitetsstyrning" av Per Wåhlin mfl.

Systemet revideras löpande. Systemet hänvisar till ISO 9001:1994, Krav på kvalitetssystem.

 


Copyright © 2005-2013 Accent VVS Konsult
Senast ändrad: 11 mars 2013